Myyntiehdot

1         AINEISTOVAATIMUKSET

ViWell Median digitaaliset mainosvälineet tukevat still – kuvien, liikkuvien julisteiden sekä täyden videokuvan, kuten esimerkiksi tv-spotin esittämistä. Tarkat aineistovaatimukset löytyvät mediakortista, joka on saatavilla verkkosivuiltamme www.viwellmedia.fi

Mainosnäytöt mahdollistavat myös esimerkiksi livekuvan toistamisen sekä dynaamisen sisällön hyödyntämisen. Em. lisäpalvelut hinnoitellaan erikseen, lisätiedot myynnistämme.

2         SOPIMUKSEN MUKAISEN MAINOSKAMPANJAN PERUUTTAMINEN

Mikäli Tilaaja peruuttaa varatun mainoskampanjan, on Tilaaja velvollinen maksamaan vähintään 20 % sovitusta kauppasummasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kaksitoista (12) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, laskuttaa ViWell Oy kauppasumman kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen myynti@viwellmedia.fi tai postitse osoitteeseen Kaivokatu 10 B (8. krs), 00100 Helsinki.

3         MAKSUEHDOT & LASKUTUS

Mainoskampanjat laskutetaan sopimuksen mukaisin maksuehdoin. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko.

4         MAINOSTEN TOIMITTAMINEN

Tilaaja on velvollinen toimittamaan valmiin, Toimittajan vaatimusten mukaisen aineiston viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen mainonnan alkamisajankohtaa. Jos mainokset toimitetaan mainittua ajankohtaa myöhemmin, Toimittaja ei takaa niiden esityksen alkamista aikataulussa, eikä ole velvollinen hyvittämään näin menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia asiakkaalle viivästymisen vuoksi.

5         MAINONNAN SISÄLTÖ

Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Toimittajalla on oikeus poistaa yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään. Jos Tilaajan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Toimittaja ole velvollinen korvaamaan tästä Tilaajalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

6         VASTUUNRAJOITUS

Toimittaja ei ole Tilaajalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista.Toimittaja takaa Tilaajalle näkyvyyden vähintään 90% kampanjaan kuuluvista mainospinnoista.

7         YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys.

8         MAINOSVÄLINEIDEN VAHINGOITTUMINEN

Toimittaja ei korvaa siitä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi ilkivallasta tai säästä aiheutuneita vahinkoja ja sitä kautta menetettyä mainosaikaa.